• +994 (12) 958

Məhsullar \ Qəliblər

Plastik məhsulların keyfiyyəti və estetik xarici görünüşü məhz düzgün hazırlanmış qəlibdən asılıdır. Qəliblərin və ştampların hazırlanması çox mürəkkəb və məsuliyyətli bir istehsaldır və buna görə yüksək peşəkarlıq tələb edir. METAK şirkəti istifadə etdiyi alətlər və bu sahədə olan geniş təcrübəsi bu kimi məsələlərin effektiv həllinə imkan yaradır. Bu günə kimi METAK şirkəti Azərbaycan və Rusiyadakı fabrikləri üçün 450-dən çox qəlib istehsal etməklə yanaşı həm də çoxsaylı müştəriləri üçün müxtəlif təyinatlı məhsulların qəliblərini və ştamplarını istehsal edib.

© 2016 All Rights Reserved METAK