• +994 (12) 958

Məhsullar \ Plastik yeşik və konteynerlər

Ərik yeşiyi 50x30x10

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən bu yeşiklər əriyin yığılması, saxlanılması və daşınması üçün nəzərdə tutulub.

© 2016 All Rights Reserved METAK