• +994 (12) 958

Məhsullar \ Kənd təsərrüfatı üçün məhsullar

Kronşteyn və ənənəvi anker

Kronşteynlər ankerlərlə bir yerdə quraşdırılır və dirək qurğunun davamlılığını təmin edir. Anker 80 sm dərinliyə malik beton özüllər üzərində qurulur, ardınca kronşteyn bərkidilir. Kronşteyn cərgə boyu quraşdırılmış dirəklərin üzərində məftillərin dartılmasına xidmət edir və dirəklərin düz saxlanmasını təmin edir.

© 2016 All Rights Reserved METAK