• +994 (12) 958

Məhsullar \ Kənd təsərrüfatı üçün məhsullar

Qoşqu köməkçi vasitəsi

Qoşqular bağlarda, bostanlarda, üzümlüklərdə və digər əkin sahələrində məhsulların anbarlara daşınması məqsədi ilə mini-traktorlara qoşulan köməkçi nəqliyat vasitəsidir. Avadanlığın üstün cəhəti anbara aparılan məhsulların birbaşa qoşqu üzərində yeşiklərə yığılaraq qablaşdırılmasıdır. Qoşqu istənilən ölçülərdə Sizin sifarişinizlə istehsal oluna bilər.

© 2016 All Rights Reserved METAK