• +994 (12) 958

Məhsullar \ Plastik yeşik və konteynerlər

Gilas yeşiyi 2 40x30x18

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən bu yeşiklər əsasən gilasın yığılması, saxlanılması və daşınması üçün nəzərdə tutulub.

© 2016 All Rights Reserved METAK