• +994 (12) 958

Məhsullar \ Tikinti iskələləri

Flanslı işkələlər

Flanslı işkələlər ən etibarlı işkələ növüdür. İşkələlərin lax­­lanmasına imkan verməyən konstruksiya sa­yə­sin­də onları istənilən mürəkkəblikdə olan fasadların üzərində 100 metr hündürlüyə kimi quraşdırmaq olar. Xüsusi qıfıl ilə ayrı-ayrı hissələrin birləşməsi istənilən qurğuların etibarlı və cəld yığılmasına imkan verir. Flanslı işkələlər universal olduğundan onların istifadə sahələri sərhədsizdir və istənilən metal qurğuların yı­ğıl­masında istifadə oluna bilər. Flanslı işkələlər, əlavə olaraq, görüləcək işlərin daha ra­hat həyata keçirilməsi üçün diaqonal pilləkən və ayaqaltı ilə təmin oluna bilər.

İşçi sahə, m2 Uzunluq, mm En, mm Hündürlük, mm Seksiyanin çəksi, kq
6,3 2 500 1 048 2 500 69,7

© 2016 All Rights Reserved METAK