• +994 (12) 958

Məhsullar \ Tikinti iskələləri

Nərdivan

Nərdivanlar tikinti işkələləri­nin yan tə­rə­fi­nə xüsusi qar­maq­lar va­­­si­­tə­si i­lə bir­ləş­di­rilir. Bizim nər­di­­van­la­rın istismarı çox rahatdır – is­ti­fadə etdikdə onları aç­maq və ya çəkmək lazım deyil, sadəcə iş­kə­lələrə bir­ləş­dirmək kifayətdir.

© 2016 All Rights Reserved METAK