• +994 (12) 958

Xəbərlər

METAK şirkətinə Yaşıl Dəhliz Buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququ verilmişdir 24.10.2019

"Yaşıl Dəhliz" buraxılış sisteminin məqsədi qanunvericiliyə riayət edən xarici ticarət iştirakçıları üçün daha əlverişli şərait yaratmaq, biznesin dövlət tənzimləmə mexanizmlərinin effektivliyini artırmaq, könüllü riayət mədəniyyətini formalaşdırmaq, risk qiymətləndirilməsi və gömrük auditi əsasında gömrük nəzarətini və rəsmiləşdirilməsini daha çevik və şəffaf həyata keçirməklə fiziki gömrük yoxlamalarını minimuma endirmək, ölkənin ixrac potensialını gücləndirmək, məmur-sahibkar münasibətlərini müasir idarəçilik prinsiplərinə uyğun olaraq inkişaf etdirmək və mövcud resurslardan daha optimal istifadəni təmin etməkdir.

"Yaşıl Dəhliz" buraxılış sisteminin məqsədi qanunvericiliyə riayət edən xarici ticarət iştirakçıları üçün daha əlverişli şərait yaratmaq, biznesin dövlət tənzimləmə mexanizmlərinin effektivliyini artırmaq, könüllü riayət mədəniyyətini formalaşdırmaq, risk qiymətləndirilməsi və gömrük auditi əsasında gömrük nəzarətini və rəsmiləşdirilməsini daha çevik və şəffaf həyata keçirməklə fiziki gömrük yoxlamalarını minimuma endirmək, ölkənin ixrac potensialını gücləndirmək, məmur-sahibkar münasibətlərini müasir idarəçilik prinsiplərinə uyğun olaraq inkişaf etdirmək və mövcud resurslardan daha optimal istifadəni təmin etməkdir.

 

Yaşıl dəhliz" buraxılış sistemi nəyə xidmət edir?


 

Daha əlverişli biznes mühiti

Daha sürətli sərhəd keçidi

Daha yüksək ixrac potensialı

Daha çevik və şəffaf gömrük nəzarəti

Qanunvericiliyə könüllü riayət

 

Ümumi üstünlüklər:

Sərhəd buraxılış məntəqələrindən prioritet keçid

Gömrük xidmətlərindən istifadə zamanı prioritetlik

Mimimum fiziki yoxlamalar

Gömrük ekspertizasının prioritet qaydada aparılması

Gömrük rəsmiləşdirilməsinin iş yerindən və iş vaxtından kənar aparılması

Xarici ticarət üzrə təlimlərdə iştirak

 

Spesifik üstünlüklər:

İdxal olunan malların şəxsin anbarına birbaşa aparılması və gömrüyə gəlmədən malların boşaldılması

Gömrüyə gəlmədən malların ixracının birbaşa öz anbarından həyata keçirilməsi

© 2016 All Rights Reserved METAK