• +994 (12) 958

Məhsullar \ Plastik yeşik və konteynerlər

METAK müxtəlif təyinatlı plastik yeşiklər istehsal edir. İlkin və ya təkrar emal olunmuş polipropilen xammaldan istehsal olunan bu yeşiklər məhsulun yığılması, daşınması və saxlanılması üçün nəzərdə tutulub. Yeşiklərin simmetrik forması onların anbar və soyuducularda rahat yerləşdirilməsini təmin edir. Hal-hazırda şirkətdə istehsal olunan bu məhsullar alıcılara müxtəlif ölçü və rənglərdə təqdim olunur.

© 2016 All Rights Reserved METAK