Laboratoriya / METAK - Geniş profilli ticarət və sənaye şirkəti

Laboratoriya

Metal və polimerlərin kimyəvi xassələrinin təhlili üzrə xidmətlər təklif edirik

Kimyəvi analiz

Analizlər İsveçrənin «Thermo Fisher Scientific» firmasının istehsalı olan müasir avadanlıqda aparılır

Proqram təminatı, nümunə səthinin Arqon-48° köməyi ilə əldə olunan təmizliyinə dair yüksək tələblər (99,998%), ortalama statistik rəqəmləri 50-60 saniyəyə (±2%) əldə etmək imkanı. Bu rəqəmlərin standart dəyərlərdən maksimal sapma səviyyəsi:

  • Silisium üçün - 0,017%
  • Dəmir üçün - 0,015%
  • Mis üçün - 0,005%
  • Manqan üçün - 0,005%
  • Maqnezium üçün - 0,020 %
  • Sink üçün - 0,012%
Plastik kütlə analizi

Laborator təhlillər «Thermo Fisher Scientific» firmasının (İsveçrə) istehsalı olan müasir avadanlıqda həyata keçirilir. Nəticələrin kompüterdə qeyd edilməsi müştərilərimizə tez, doğru və yüksək keyfiyyətli xidmət göstərməyə imkan yaradır.

Plastik kütlə analizi

Axıcılıq, sıxlıq, elastiklik, sərtlik və sabit daxili təzyiqə müqavimət üzrə laborator analiz xidmətlərini təklif edirik

"METAK" şirkəti polimer materialların xassələrinin analizi üzrə xidmətlərini təklif edir. Axıcılıq, sıxlıq, elastiklik, sərtlik və sabit daxili təzyiqə müqavimət üzrə analizlər sizə polimerin keyfiyyətini tez və dəqiq müəyyən etməyə kömək edəcəkdir.

Plastik kütlə analizi
logo

1997-ci ildən fəaliyyət göstərən əsl Azərbaycan brendi

ƏLAQƏ

Böyük Şor 15 A, AZ1029
Bakı, Azərbaycan

958

office@metak.az
© 2024 METAK