Rəngləmə və qumlama xidmətləri / METAK - Geniş profilli ticarət və sənaye şirkəti

Rəngləmə və qumlama xidmətləri

Metal məmulatlarının səthlərinin rəngləmə qabağı hazırlanması və keyfiyyətli boyanması xidmətlərini təklif edirik

Toz boya ilə rəngləmə

Metal konstruksiyaların toz boya ilə RAL cədvəli üzrə istənilən rəngə boyaması

Yüksək keyfiyyətli texnoloji, iqtisadi və estetik keyfiyyətlərinə görə bu gün toz boya maye boyaları sürətlə əvəz edir. Toz boyanın müsbət cəhətləri: kimyəvi təsirə, korroziyaya, temperatur dəyişikliklərinə, zərbəyə davamlıq və örtüyün uzunömürlülüyü. Şirkətimiz bütün mərhələlərdə - məmulatların boyamaya hazırlanması prosesindən hazır örtüyün alınmasına kimi - keyfiyyətə ciddi nəzarət edir. Boyanan məmulatın maksimal ölçüləri: 1x2x4 m.

Toz boya ilə rəngləmə

Rəngləmə

Uzun ölçülü məhsulların rənglənməsi və polimerləşdirilməsi

Şirkətimiz uzun ölçülü məhsulların rənglənməsi və polimerləşdirilməsi üçün bütün lazımi avadanlıqlarla təchiz olunub. Biz rənglənəcək məhsulların ölçüsündən asılı olmayaraq həm profillərin, həm də metal boruların rənglənməsi işinin öhdəsindən gələ bilirik.

Rəngləmə

Qumlama

Metal səthlərin boyadan, korroziyadan, köhnə qaynaq izlərindən qum vasitəsi ilə təmizlənməsi

Qumlama metal səthlərin boyadan, korroziyadan, köhnə qaynaq izlərindən təminzlənməsi üçün ideal vasitədir. Təmizləmə işlərinin aparılmasında istifadə olunan əsas material məhz qum olduğuna görə bu texnoloji proses qumlama adlanır.

Qumlama metal səthlərin rənglənməyə hazırlığının əsas mərhələsidir. Rəngləmənin keyfiyyəti və məhsulun uzunömürlüyü məhz bu prosesin effektivliyindən asılıdır.

Qumlama
logo

1997-ci ildən fəaliyyət göstərən əsl Azərbaycan brendi

ƏLAQƏ

Böyük Şor 15 A, AZ1029
Bakı, Azərbaycan

958

office@metak.az
© 2024 METAK