Plastik yeşiklər / METAK - Geniş profilli ticarət və sənaye şirkəti

Plastik yeşiklər

İlkin və ya təkrar emal olunmuş polipropilen xammaldan istehsal olunan müxtəlif təyinatlı plastik yeşiklər

Plastik yeşiklər

Şirkət müxtəlif təyinatlı plastik yeşiklər istehsal edir. İlkin və ya təkrar emal olunmuş polipropilendən istehsal edilmiş bu yeşiklər məhsulun yığılması, daşınması və saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yeşiklərin simmetrik forması onların anbarda və soyuducularda rahat yerləşdirilməsini təmin edir. Hal-hazırda şirkətdə istehsal olunan bu məhsullar müxtəlif ölçü və rənglərdə alıcılara təqdim olunur.

İstifadə sahələri

  • Meyvə və tərəvəzin yığılması, daşınması və saxlanması
  • Kənd təsərrüfatı və sənaye məhsullarının yığılması, daşınması, saxlanması
  • Çörək və un məmulatlarının yığılması və daşınması
  • Balıq, ət və toyuq məhsullarının yığılması, daşınması və saxlanması
Alma yeşik
Kəskin temperatur dəyişikliyinə qarşı davamlığ

Üstünlükləri

  • Kəskin temperatur dəyişikliyinə qarşı davamlığı: -30°C şaxtadan +80°C istiyə qədər
  • Metal və taxta yeşiklərdən çox yüngül olduğundan rahat daşınması
  • Qida maddələri üçün tam təhlükəsizliyi
  • Rahat təmizlənməsi, nəm, göbələk və kif əmələ gətirməməsi
  • İstifadə müddətinin metal və taxta yeşiklərdən daha uzunömürlü və qənaətlı olması
50x40x14 sm (0.82kq)
10 KQ
50x40x14 sm (0.82kq)

Əsasən üzümün qablaşdırılması üçün istifadə olunur

40x30x14 sm (0.40kq)
5 KQ
40x30x14 sm (0.40kq)

Əsasən gilasın qablaşdırılması üçün istifadə olunur

40x30x18 sm (0.40kq)
8 KQ
40x30x18 sm (0.40kq)

Əsasən gilasın qablaşdırılması üçün istifadə olunur

50x30x10 sm (0.33kq)
5 KQ
50x30x10 sm (0.33kq)

Əsasən əriyin qablaşdırılması üçün istifadə olunur

40x30x14 sm (0.35kq)
5 KQ
40x30x14 sm (0.35kq)

Əsasən gilas və çiyələyin qablaşdırılması üçün istifadə olunur

40x30x18 sm (0.5kq)
8 KQ
40x30x18 sm (0.5kq)

Əsasən gilasın qablaşdırılması üçün istifadə olunur

50x30x12 sm (0.30kq)
5 KQ
50x30x12 sm (0.30kq)

Əsasən nektarinin qablaşdırılması üçün istifadə olunur

50x30x8 sm (0.28kq)
5 KQ
50x30x8 sm (0.28kq)

Əsasən nektarinin qablaşdırılması üçün istifadə olunur

60x40x11 sm (0.65kq)
8 KQ
60x40x11 sm (0.65kq)

Əsas xurmanın qablaşdırılması üçün istifadə olunur

60x40x10 sm (0.60kq)
8 KQ
60x40x10 sm (0.60kq)

Əsasən xurmanın qablaşdırılması üçün istifadə olunur

50x30x30 sm (0.82kq)
17 KQ
50x30x30 sm (0.82kq)

Əsasən almanın qablaşdırılması üçün istifadə olunur

60x40x10 sm (0.96kq)
8 KQ
60x40x10 sm (0.96kq)

Müxtəlif təyinatlı yeşik. Əsasən yığımda istifadə olunur

50x30x22 sm (0.52kq)
10 KQ
50x30x22 sm (0.52kq)

Əsasən pomidorun qablaşdırılması üçün istifadə olunur

60x40x12 sm (0.66kq)
8 KQ
60x40x12 sm (0.66kq)

Əsasən xurmanın qablaşdırılması üçün istifadə olunur

60x40x18 sm (0.82kq)
13 KQ
60x40x18 sm (0.82kq)

Əsasən almanın qablaşdırılması üçün istifadə olunur

61x42x13 sm (1.80kq)
10 KQ
61x42x13 sm (1.80kq)

Əsasən broyler toyuğunun qablaşdırılması üçün istifadə olunur

60x40x14 sm (1.0kq)
10 KQ
60x40x14 sm (1.0kq)

Əsasən broyler toyuğunun qablaşdırılması üçün istifadə olunur

60x40x22 sm (1.50kq)
15 KQ
60x40x22 sm (1.50kq)

Əsas un məmulatlarının qablaşdırılması üçün istifadə olunur

60x40x12 sm (1.30kq)
12 KQ
60x40x12 sm (1.30kq)

Əsasən pomidor qablaşdırılması üçün istifadə olunur

60x40x24 sm (2.65kq)
20 KQ
60x40x24 sm (2.65kq)

Müxtəlif təyinatlı yeşik. Əsasən yığımda istifadə olunur

60x40x35 sm (2.65kq)
30 KQ
60x40x35 sm (2.65kq)

Əsasən yumşaq meyvələrin qablaşdırılması üçün istifadə olunur

Məhsullar kataloqunun elektron versiyası lazımdır?
logo

1997-ci ildən fəaliyyət göstərən əsl Azərbaycan brendi

ƏLAQƏ

Böyük Şor 15 A, AZ1029
Bakı, Azərbaycan

958

office@metak.az
© 2024 METAK