• +994 (12) 958

Məhsullar \ Kənd təsərrüfatı üçün məhsullar

Son zamanlar geniş tətbiq olunan intensiv bağçılıq müasir, qənaətçil və səmərəli üsul olmaqla yanaşı, bu sahədə xüsusi avadanlıqların istifadəsini tələb edir. Lakin həmin avadanlıqlar Azərbaycanda istehsal olunmadığından fermerlər onları xaricdən almaq məcburiyyətində qalırlar. Bunu nəzərə alaraq METAK şirkəti öz peşəkar mühəndislik və qəlibçilik ənənələrinə güvənərək xüsusi kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının yerli istehsalına başlamışdır.

© 2016 All Rights Reserved METAK