• +994 (12) 958

Məhsullar \ Tikinti işkələləri

Tikinti işkələləri tikinti-quraşdırma və fasad işlərinin görülməsi üçün nəzərdə tutulur. İşkələləri qapı yerlərinin ölçüsündən asılı olmayaraq istənilən otaqda binanın xarici və ya daxili tərəfində quraşdırmaq olar. İşkələlərin quraşdırılması zamanı nə alətlər, nə də ləvazimatdan istifadə tələb olunmur. Tezqurulan metal işkələlər digər tikinti işkələlərindən kiçik yığılma hissələrinin olmaması ilə əlverişli fərqlənirlər. İşkələlərin yığılması, açılması və iş yerinə daşınması üçün iki nəfər kifayətdir. İşkələlər dəstdən ayrı sifariş oluna bilən, qarşılıqlı əvəzolunan ayrı-ayrı elementlərdən yığılır. Quraşdırmanın məntiqi ardıcıllığı quraşdırma zamanı səhvləri praktik olaraq istisna edir. Tikinti işkələlərin quraşdırılması və işlədilməsi zamanı istifadə olunan əlavə elementlər işkələlərin müxtəlif qeyri-standart konstruksiyalarının yaradılmasına imkan verir.

© 2016 All Rights Reserved METAK