• +994 (12) 958

Məhsullar \ Kənd təsərrüfatı üçün məhsullar

"M" qarmaqları və aləti

“M” qarmağı ağacların budaqlarını istiqamətləndirmək və onların inkişafını aşağıya doğru yönəltmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xüsusi cihazın köməyi ilə ona bağlanmış alətlə birlikdə torpağa bərkidilir. Əsas etibarilə gilas bağlarında istifadə olunur. “M” qarmaqlarının istifadə edilməsində əsas məqsəd meyvə ağaclarının tam məhsuldarlığını təmin etməkdir. Əsasən albalı və gilas ağaclarında istifadə olunur.

© 2016 All Rights Reserved METAK