• +994 (12) 958

Məhsullar \ Kanalizasiya boruları

PVC kanalizasiya boruları

Polivinilxlorid (PVC) boruları neçə illərdir ki, kanalizasiya sisteminin ayrılmaz hissəsi olmaqdadır və çox işlədilməkdədir, çünki PVC kanalizasiya boruları müxtəlif təyinatlı obyektlərdə ekolojı və maddi cəhətdən sərfəli olması, həmçinin 60°C temperatura və yüksək təzyiqə davamlı olması cəhətdən bu borular çirkab və digər suların axıdılmasında ideal və etibarlı bir vasitədir. Alıcıların bu ehtiyaclarını nəzərə alan “METAK” MMC şirkəti 50, 75, 110 və 160mm diametrlərdə, 0.25metrdən 6.00metrəyə qədər uzunluqlarda və 2.2mm və 3.2mm qalınlıqlarda PVC borularını təqdim edir.

PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri TS 275-1 EN 1329-1 keyfiyyət standartlarına görə istehsal edilir. Daxili və xarici hamar səthləri sayəsində boruda tıxaclar əmələ gəlmir, bakteriyaların və xoşa gəlməz qoxuların yayılmasının qarşısın alınır. PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri istehsalında odadavamlı xam madədən istifadə olunması bu boruları yanğına davamlı edir və mərtəbədən mərtəbəyə keçməsinə mane olur. Məhsulun bu üstünlüklərinə görə əsasən çoxmərtəbəli yaşayış binalarında və digər iaşə obyektlərində tətbiq olunur. 

PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri 50- 250 mm diametrdə və 150-6000 mm uzunluqda istehsal edilir. Kanalizasiya boruları və birləşmələrində conta yuvası sayəsində sızmalar istisna olunur. Asan şəkildə taxılıb çıxarılması sayəsində sistem sərbəst şəkildə istənilən şəxs tərəfi ndən sürətlə quraşdırıla bilər. Bu da kəsmə, bükmə, əymə kimi artıq işlərə zaman itkisinə səbəb olmur.


Ümumi xüsusiyyətlər
 PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri binalarda tullantı suların axıdılmasında istifadə olunur.
 TS 275-1 EN 1329-1 standartına əsasən 050-250 mm arası çaplarda və 15 sm-dən 6 mm-yə qədər müxtəlif təyinatlı birləşmə kipliyini təyin edən contalı istehsal olunur.
 PVC kanalizasiya boruları və birləşmələrinin ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti onun oda davamlı olmasıdır. Bu xüsusiyyəti sayəsində binalarda yanğının mərtəbədən mərtəbəyə keçməsinin qarşısını alır.
 PVC kanalizasiya boruları TS 275-1 EN 1329-1 standartına əsasən qalın divarlı istehsal olunur.
 PVC kanalizasiya boruları və birləşmələri 60C-yə qədər iş temperaturunda fi ziki xassəsini qoruyub saxlayır.
 Bucaqlı conta yuvası və buna uyğun contası sayəsində sızmaların qarşısını 100% alır.

© 2016 All Rights Reserved METAK