• +994 (12) 958

Məhsullar \ Kənd təsərrüfatı üçün məhsullar

"U" qarmaqları

“U” qarmaqları tikanlı məftillərin və digər məftil növlərinin taxta dirəklərə səliqəli şəkildə bərkidilməsi üçün istifadə edilir.

“U” qarmaqlarının əsas istifadə dairəsi: 

 Bağçılıq və istixanalar;

 Tikanlı məftillərin və tor çəpərlərin dirəklərə vurulması;

 Izolyasiya və dekorasiya işləri;

 Sənayenin müxtəlif sahələri.

© 2016 All Rights Reserved METAK