• +994 (12) 958

Məhsullar \ Kənd təsərrüfatı üçün məhsullar

Alveol

Azərbaycanda ilk dəfə ― meyvə-tərəvəz məhsullarını kompakt qablaşdırmaq üçün altlıq! Meyvə-tərəvəz məhsullarını kompakt qablaşdırmaq üçün altlıq karton-kağızdan hazırlanır və ekoloji baxımdan tam təhlükəsizdir. Alveol kondensatı udmaqla qida məhsullarının daşınması və saxlanılması zamanı yaranan itkilərin qarşısını alır və məhsulun keyfiyyətinin qorunub saxlanmasını təmin edir.

Ölçü: 60x40 sm.
Alveollar yuvaların sayına görə aşağıda sadalanan parametrlərdə istehsal olunur (tərəf A - tərəf B):

  • 27-28
  • 31-32
  • 37-38
  • 41-42

© 2016 All Rights Reserved METAK