• +994 (12) 958

Məhsullar \ Plastik yeşik və konteynerlər

Alma yeşiyi 60x40x18

İlkin polipropilen xammaldan istehsal edilən bu yeşiklər əsasən almanın yığılması, saxlanılması və daşınması üçün nəzərdə tutulub.

© 2016 All Rights Reserved METAK