• +994 (12) 958

Məhsullar \ Tikinti iskələləri

Dirək iskələləri

Dirək iskələləri tikintidə qəlib bəndlərinin qurulması ilə boyük yüklərin saxlanılması üçün üfüqi qəlib kimi isti­fadə olunur. Birləşmə elementlərinin sadəliyi və ra­hat­lığı dirək iskələlərin qısa müddət ərzində yığılıb-sö­kül­mə­sinə imkan verir.

Qurğunun əsasını 1500 mm enin­də və üç müxtəlif  hündürlükdə – 1100 mm, 1500 mm və 1800 mm ölçülərində olan dəmir çərçivələr təşkil edir. Çərçivələrin müxtəlif hündürlükdə olması, tikinti bən­di­nin tələb olunan hündürlükdə qurulmasına imkan ya­ra­dır. Etibarlı diaqonal birləşmələr yan çərçivələrin bir-bi­rindən 2 metr məsafə­sin­də yerləşdirilməsinə imkan verir, bu da daha böyük sahənin əhatə edilməsini təmin edir. Tənzimlənən üst bənd saxlayıcısı və alt dirək tən­zim­lə­yicisi qurğunun hündürlüyə görə rahat və dəqiq tənzimlənməsinə şərait yaradır.

© 2016 All Rights Reserved METAK