• +994 (12) 958

Məhsullar \ Tikinti iskələləri

Dirək tənzimləyicisi (dirək işkələləri üçün)

Alt dirək tənzimləyicisi qur­ğu­nu hündürlük üzrə tarazlaşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Tən­zim­lə­­yi­­ci 150x150 mm polad löv­hə­nin uzə­rinə bərkidildiyi üçün dirək iş­kə­lələrini nahamar səth­lər­də qur­mağa imkan yaranır. Tən­zim­­­lə­­yicinin əsası 500, 750 və 1000 mm uzunluğunda 48x5 mm yiv­li borudan hazırlanır və yüksək keyfiyyətli somunun kö­mə­yi ilə tənzimlənir.

© 2016 All Rights Reserved METAK