• +994 (12) 958

Məhsullar \ Tikinti iskələləri

Taxta bənd H20

H20 taxta bəndləri – üfüqi qəlib sistemlərinin əsasıdır. Taxta bəndlər yüklərə qarşı nominal qabiliyyətini saxlamaqla, çökməyərək, əyrilik və çatlar verməyərək böyük sahələrdə quraşdırıla bilər. Bəndlər suya davamlı hopdurulan boya ilə rəngləndiyindən çətin hava şəraitində istifadə oluna bilər. Sifarişçinin istəyindən asılı olaraq 2500 ÷ 6000 mm uzunluqlarda istehsal olunması mümkündür.

© 2016 All Rights Reserved METAK