“M” qarmaqlar

“M” qarmaqlar

“M” qarmalar ağacların budaqlarını istiqamətləndirmək və onların inkşafını aşağıya doğru yönəltmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. “M” qarmaqlar xüsusi alətin köməyi ilə onlara bağlanmış alətlə birlikdə torpağa basdırılır. “M” qarmaqların istifadəsində əsas məqsəd meyvə ağaclarının tam məh suldarlığını təmin etməkdir. Əsasən gilas bağlarında istifadə olunur.
logo

1997-ci ildən fəaliyyət göstərən əsl Azərbaycan brendi

ƏLAQƏ

Böyük Şor 15 A, AZ1029
Bakı, Azərbaycan

+994 (12) 958

office@metak.az
© 2023 METAK