Flənslər / METAK - Geniş profilli ticarət və sənaye şirkəti
Flənslər

Flənslər

ГОСТ 12820-80

Fləns boru kəmərlərində bağlayıcı və tənzimləyici nasosların və başqa avtomatik avadanlıqların bir hissəsidir. Polad fləns habelə yanğın hidrantlarının və onların altlıqlarının quraşdırılmasında və başqa konstruksiyalarda istifadə oluna bilər. Fləns qarşı flənslə bir dəstdə istifadə olunur və bərkidicilərlə (araqatı, bolt və qayka) birləşdirilir.
logo

1997-ci ildən fəaliyyət göstərən əsl Azərbaycan brendi

ƏLAQƏ

Böyük Şor 15 A, AZ1029
Bakı, Azərbaycan

958

office@metak.az
© 2024 METAK