Mufta atma qaykalı / METAK - Geniş profilli ticarət və sənaye şirkəti