Tıxac (çöl yivli) / METAK - Geniş profilli ticarət və sənaye şirkəti