Mufta çöl yivli / METAK - Geniş profilli ticarət və sənaye şirkəti