Mufta iç yivli / METAK - Geniş profilli ticarət və sənaye şirkəti